Over de ANBI stichting

Als Lionsclub hebben we alle aktiviteiten die te maken hebben met het inzamelen van gelden of andere zaken om goede doelen te steunen ondergebracht in Stichting Aktiviteiten Lionsclub Etten-Leur e.o..  Deze stichting ziet toe op een correcte besteding van de gelden en een goede verantwoording van de uitvoering van de projecten die worden ondersteund. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft de ANBI status gekregen met ingang van 19 mei 2008.. Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Rechtsvorm instelling

De instelling is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam van de stichting

Stichting Aktiviteiten Lions Club Etten-Leur e.o.

KvK 41104409

Het fiscaal nummer van de stichting is: 8124 74 648

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden vervullen hun functie om niet en op eigen kosten. Als er sprake is van gemaakte kosten ten behoeve van de stichting dan worden deze wel vergoed.

Verslag activiteiten

Jaarverslag 2012-2013